F 9 ~ 04 33 8859 - 021
oدوشنبه, 04 تیر, 1397
هدایت سرمایه ها در بناهای تاریخی
هدایت سرمایه ها در بناهای تاریخی
سرمایه گذاری هدفمند و کارشناسانه در بناهای تاریخی ایران، باعث افزایش تعداد مراکز گردشگری و افزایش درآمدزایی و اشتغال خواهد شد.
"عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس"
به گزارش میراث آریا، سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: «صنایع مختلف ما تحت تاثیر مسیریابی نشدن درست سرمایه ها و جذب نشدن سرمایه گذار مناسب از میدان رقابت بین المللی عقب مانده اند و یکی از مهم ترین این صنایع هم صنعت گردشگری است.»
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: «صنعت گردشگری خوشبختانه در یک تا دو سال اخیر روند مثبت و سازنده ای در پیش گرفته و البته باید توجه داشته باشیم که ظرفیت های بالقوه ما در این صنعت بسیار بیش از اینها قابلیت رشد و توسعه دارد که باید از آن استفاده شود.» او ادامه داد: «مهم ترین کاری که باید در این وضعیت انجام دهیم این است که منحنی رو به رشد صنعت گردشگری به لحاظ جذب سرمایه و درآمدزایی حفظ شود و حتی شیب آن به سمت اعداد مثبت به مرور افزایش یابد. برای این کار نیاز است در حوزه های زیرساختی جذب سرمایه مناسب صورت گیرد و همین طور مراکز جدید گردشگری ایجاد شود.»
حسینی شاهرودی تاکید کرد: «اگر ما می توانیم در حوزه احیای بناهای تاریخی، از یکسو، چرخ های یکی از صنایع مهم کشور را به حرکت درآوریم و از سوی دیگر، قسمتی از سرمایه های راکد را به سرمایه فعال در بازار کسب وکار تبدیل کنیم، تعلل در این حوزه جایز نیست.»